[Chia sẽ] Các phần mềm đọc và chỉnh sửa file thiết...

Hiện nay các hệ điều hành thông dụng đều không hỗ trợ đọc các file thiết kế đồ họa 3D, đây quả thật là thiếu...