Xây dựng

Xây dựng

Chuyên mục các vấn đề về xây dưng....

Bản Vẽ CAD Thiết Kế Nhà Để Xe Mái Vòm

Bản vẽ CAD thiết kế nhà để xe mái vòm là một mẫu chuyên dùng phục vụ cho tác vụ để xe cơ bản nhất. Với...

Bản Vẽ CAD Quy Hoạch Thủ Thiêm TP.HCM

Bản vẽ CAD quy hoạch Thủ Thiêm Tp.HCM đây là bản vẽ mà camnanglamnha sưu tầm được. Với bản vẽ chi tiết các thành phần kiến...

Bản Vẽ CAD Trung Tâm Thương Mại Full Số Liệu Cụ...

Bản vẽ CAD trung tâm thương mại sẽ cho bạn các thông tin cần thiết trong một công trình lớn. Các hạn mục như tầng...

Bản Vẽ CAD Trung Tâm Thể Thao Chi Tiết Full Thông...

Bản vẽ CAD trung tâm thể thao được chia sẽ trong bài biết gồm các hạng mục thi công công trình công cộng. Với các thành...

Bản Vẽ CAD Thành Phần Điện Nhà Xưởng

Bản vẽ CAD thành phần điện nhà xưởng là bản vẽ bao gồm các thành phần trong hệ thống điện nhà xưởng. Với các chi tiết...

Bản Vẽ CAD Thiết Kế Chung Cư Cao Cấp

Bản vẽ CAD thiết kế chung cư cao cấp gồm 4 phần bản vẽ. Các bản vẽ này sẽ cung cấp các dữ liệu về kiến trúc trong...

Bản Vẽ CAD Thiết Kế Nhà Mái Thái Đầy Đủ Kết...

Bản vẽ CAD thiết kế nhà mái Thái với đầy đủ các thông số kết cấu sẽ được chia sẽ bài viết này. Bản vẽ...

Bản Vẽ CAD Móng Cột Điện Trạm Biến Áp

Bản vẽ CAD móng cột điện trạm biến áp được chia sẽ trong bài viết này sẽ giúp các bạn sinh viên có được tư...

Bản Vẽ CAD Biện Pháp Thi Công Ván Khuôn Móng

Bản vẽ CAD biện pháp thi công ván khuôn móng là bản vẽ cho phép bạn xác định phương pháp gia công, lắp dựng ván khuôn...

Bản Vẽ CAD Thiết Kế Cây Xăng – Dầu Phổ Thông

Bản vẽ CAD thiết kế cây xăng - dầu là một bản vẽ có cấu trúc bến chắc và phải đảm bảo độ an toàn rất...